Operacja laserowa

Kiedy stosowana jest operacja laserowa i dlaczego?

operacja laserowa

Nowoczesna laseroterapia

Ogół zabiegów terapeutycznych wykorzystujących lasery medyczne nazywany jest laseroterapią. Urządzenia, które wykorzystują do leczenia skupioną, jednobarwną wiązkę światła są wykorzystywane w chirurgii, medycynie estetycznej, stomatologii i kosmetologii. Jednak najważniejszą dziedziną umożliwiającą ratowanie zdrowia, a czasem życia jest operacja laserowa.

Operacja laserowa rozwiązaniem wielu dolegliwości

Istnieje wiele wskazań do wykonania operacji laserowych i są to między innymi schorzenia o podłożu reumatycznym i zwyrodnieniowym, zespół cieśni nadgarstka, laserowe rozbijanie kamieni nerkowych, choroby narządów ruchu, laserowa korekcja wzroku, laserowa operacja endometriozy, laserowe usuwanie guzów wątroby, czy leczenie HoLEP prostaty. Każdy rok przynosi rozwój medycyny w zakresie laseroterapii. I tak w 2021 roku wykonano innowacyjną operację guza mózgu metodą ablacji laserowej. Być może w przyszłości uda się przeprowadzać wszystkie zabiegi metodą laserową.

Korzyści z zabiegów laserem

Operacja laserowa jest bezbolesna dla pacjenta. Chorzy częściej decydują się na skorzystanie z laseroterapii, ponieważ zabieg ten niesie ze sobą mniejsze ryzyko, skraca czas zabiegu oraz w tym przypadku nie wymagana jest hospitalizacja. W przeciwieństwie do operacji przeprowadzanej metodą tradycyjną. Corocznie zwiększa się liczba placówek wykonujących zabiegi przy użyciu lasera. Większość laseroterapii jest również wykonywana w ramach dofinansowania z NFZ, tak jak na przykład laser HoLEP.

Operacja laserowa nie dla wszystkich

I choć czasem wykonanie laseroterapii jest jedyną opcją odzyskania sprawności lub pozbycia się bólu, to istnieje wiele przeciwwskazań do jej wykonania. Zaliczamy do nich ciąże, nowotwory, okres menstruacji u kobiet, przyjmowanie leków fotouczulających, padaczkę, gorączkę, infekcje wirusowe i bakteryjne, stany wyczerpania organizmu, krwotoki z przewodu pokarmowego, czy stosowanie leków przeciwzakrzepowych i sterydów. Każdorazowo przed zabiegiem należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach oraz dolegliwościach. Natomiast lekarz przeprowadzi stosowny wywiad oraz udzieli informacji na temat przeciwwskazań, a także możliwego ryzyka. Nie zawsze też taka operacja ma sens. Przykładem może być laserowe rozbijanie kamieni, kiedy kamienie są zbyt małe i mogą być wydalone bez ingerencji operacyjnej.

operacja laserowalaserowe rozbijanie kamieni nerkowychleczenie HoLEPHoLEPlaserowe rozbijanie kamieni